USB Mật Khẩu DATASHUR PRO2 64GB

3,900,000

Thông tin khuyến mại và bảo hành

  • New 100%
  • Dung lượng: 64gb
  • Hãng sản xuất: iStorage

Còn hàng không? Còn hàng

USB mật khẩu dataAshur PRO² 3.2 Gen 1 là usb mã hóa phần cứng AES-XTS 256-bit được xác thực bằng mã PIN giúp mã hóa, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu một cách an toàn theo tiêu chuẩn quân sự. DataAshur PRO² cho phép bạn bảo vệ dữ liệu có giá trị và nhạy cảm để đảm bảo tuân thủ các quy định và chỉ thị nghiêm ngặt về bảo vệ và bảo mật dữ liệu, chẳng hạn như GDPR, HIPAA, SOX, CCPA, v.v.